Unit of Work & Repository Patterns Implementation

Unit of Work ve Repository tasarım desenleri veri odaklı mimarilerle çalışırken kurulan yapıların daha esnek, test edilebilir olmasını sağlarken transaction yönetimini ve kodların tekrar kullanılmasını da kolaylaştırmaktadır. Repository Pattern Repository Pattern veri kaynağından veri...