MassTransit ile RabbitMQ Messaging

Enterprise seviyede, çeşitli platformlarda dağıtık şekilde çalışan servisler birbiriyle iletişim halindedirler. Genellikle bu iletişim gevşek ve asenkron olarak bir message broker aracılığıyla sağlanır. Bu sayede iş parçacıklarından koparılan bağlılıklar sonucu istenilen flexibility ve scalability...