Tagged: rabbitmq

rabbitmq 4

RabbitMQ Routings, Message Patterns

RabbitMQ, dağıtık sistemler için çeşitli asenkron yapılar kullanır. Bu yazımızda hem routing ile ilgili detaylı konulara (Exchange to Exchange Binding, Alternate Exchange) hem de message pattern’lere (Work Queues, Round-Robin, Publish-Subscribe, Push-Pull, Request-Reply) göz atıyor...

rabbitmq 1

RabbitMQ Nedir? Queues ve Exhange Types

RabbitMQ, en basit tabiriyle iletişim halindeki sistemler arasındaki asenkron mesaj kuyruk sistemidir, bir mesaj oluşturulur ve oluşturulan mesaj kabul edilerek, ilgili yere (kuyruğa) tüketilmek üzere iletilir. Çoğu yerde postane örneği verilmektedir; gönderilmek istenen mektup...