Burak Neiş Blog

webhooks-in-dotnet 0

Webhooks in .NET

Webhook günümüz modern web uygulamaları tarafından sıkça kullanılan bir teknolojidir. Webhook bir sistem içerisinde gerçekleşen bir olayın başka bir sistemdeki tanımlı URL’ye POST isteği atılarak ilgili olayın bildirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Böylece iki sistem arasında...

aspect-oriented-programming 0

Aspect Oriented Programming

Aspect Oriented Programming bir uygulama içerisindeki authorization, logging, caching, exception handling, validation gibi cross-cutting concern sayılan işlevlerin ayrıştırılmasıyla modülariteyi arttırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Geleneksel katmanlı mimarilerde bir işlem gerçekleştirilirken genellikle yanında başka yan işlemler...

unit-of-work-repository 2

Unit of Work & Repository Patterns Implementation

Unit of Work ve Repository tasarım desenleri veri odaklı mimarilerle çalışırken kurulan yapıların daha esnek, test edilebilir olmasını sağlarken transaction yönetimini ve kodların tekrar kullanılmasını da kolaylaştırmaktadır. Repository Pattern Repository Pattern veri kaynağından veri...

redis 0

Redis Nedir?

Redis (REmote DIctionary Server) açık kaynaklı popüler in-memory veri yapısı servisidir. Bir diğer tabirle C dili ile yazılmış ve bir çok programlama dili tarafından desteklenen bir NoSQL veritabanıdır. Database, Cache ve Message Broker olarak...

asp-net-core-caching 2

Caching in ASP.NET Core

Cache önceden elde edilmiş verilerin sonradan kullanılmak üzere önbellekte saklanmasıdır. Sık kullanılan ve nadir güncellenen ya da üretilmesi maliyetli verilere erişim böylelikle hızlanmış olur. Verinin nerede nasıl saklanacağı Caching olarak adlandırılır. In-Memory olarak aynı...

dependency-injection 0

Dependency Injection in ASP.NET

Yazılım geliştirirken Inversion of Control, IoC Container, Dependency Inversion ve Dependecy Injection kavramlarıyla karşılaşırız. Birbirlerine benzer kavramlar olsalarda ayrımlarının yapılması gerekmektedir. Örnekleriyle tüm terimlere göz atmadan Principle ve Pattern arasındaki farkın anlaşılmasında yarar var....

0

Docker Nedir? Nasıl Kullanılır?

Uygulamalar zamanında fiziksel sunucular üzerinde yapılandırılarak barındırılmaktaydı. İzole uygulamalar ilave sunuculara ihtiyaç duymaktadır. Bu süreç hem maliyeti arttırıyor hem de deployment işlemlerini yavaşlatarak yönetimi zorlaştırıyordu. Sanallaştırmanın hayatımıza girmesiyle sunucularda birden fazla işletim sistemi ayağa...

.NET IdentityServer Implementation 0

IdentityServer Implementation

ASP.NET Core tabanlı IdentityServer, OAuth 2.0 ve OpenID Connect (OIDC) protokollerini uygulayan yetkilendirme sunucusudur. API, Web, Mobil, SPA gibi farklı platform ve uygulamalara yönelik ortak bir yetkilendirme yöntemi sunmaktadır. IdentityServer kütüphanesi open-source ve ihtiyaçlar...

OAuth 2.0 & OpenID Connect 0

OAuth 2.0 & OpenId Connect Simplified

OAuth 2.0 bir kullanıcının bir uygulamaya farklı uygulamadaki verilerine erişmesi için izin verdiği güvenlik standardıdır. OAuth 2.0 protokolü yalnızca authorization işlemlerini gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. OpenID Connect, OAuth 2.0 protokolü üzerine kurulan ince bir kimliklendirme...

JSON Web Tokens 0

JWT Nedir?

JWT iletişim halindeki taraflar arasında güvenli şekilde veri alışverişini sağlayan standarttır. Servis güvenliği, kullanıcı doğrulama, bilgi alışverişi gibi işlemlerde kullanılmaktadır. JSON Web Tokens tercihinin temel sebebi JSON halinde taşınan verilerin doğrulanabilmesidir. Doğrulama işlemi ve...