Clean Architecture

Clean Architecture, yazılımların büyümesiyle birlikte ortaya çıkan kod karmaşıklığı, esnekliğin azalması, test edilebilirliğin zorlaşması, değişim ve yeniliklere uyum direnci gibi çeşitli teknik sorunları çözmeye yardımcı olur. Bu sorunları, uygulamaların farklı katmanlarını birbirinden bağımsız modüllere...