DRY Prensibi

Anlaşılması ve uygulanması en kolay prensiplerdendir. İlk kez The Pragmatic Programmer kitabıyla birlikte hayatımıza girmiştir. DRY (Don’t Repeat Yourself), kendini tekrarlama anlamına gelmekte ve buradan hareketle kod duplikasyonunun önüne geçmeyi hedeflemektedir. Bu prensibi ihlal...